Rakennuslordi Oy

Tuo­tan­no­noh­jauk­sen, tie­to­mal­lin­nuk­sen ja digi­taa­li­sen tie­don­hal­lin­nan kon­sult­tiy­ri­tys

 

Pal­ve­lutTyö­his­to­ria
Puhun suju­vas­ti rak­saa, elän mie­luus­ti raken­nus­työ­maan arjes­sa. Tuon digi­taa­li­sen median mah­dol­li­suu­det kovan raken­ta­mi­sen osaa­jien saa­ta­vil­le. Ymmär­rän koko­nai­suuk­sia. Olen kata­lyyt­ti. Tehos­tan pro­ses­sin toi­min­taa. Se mikä kon­sult­tis­ke­nes­sä erot­taa mei­kä­läi­sen muis­ta, on nime­no­maan se, että juu­re­ni ovat työ­maal­la, rak­sal­la. Se, että sama kave­ri ymmär­tää sekä raken­ta­mi­sen että IT:n mah­dol­li­suu­det, on kova jut­tu. Mie­ti; IT-osaa­ja ja raken­ta­mi­sen osaa­ja. Erik­seen, vai sama kave­ri?

Palvelut

4D-aikataulusuunnittelu
j
Resurssipohjainen aikataulusuunnittelu
h
Aikataulukoulutus
i
Tietomallien hyödyntäminen projektin johtamisessa

Jouni Ojala

Mei­kä­läi­ses­tä on kas­va­nut työ­maal­la viih­ty­vä vei­ja­ri, joka puhuu suju­vas­ti rak­saa ja osaa moni­puo­li­ses­ti sovel­taa digi­taa­lis­ta infor­maa­tio­ta käy­tän­töön.
Olen se yhdis­tä­vä teki­jä digi­ta­li­soi­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sien ja kovan raken­ta­mi­sen osaa­jien välil­lä.